CHIPTEX U-Store

Uw kledinguitgifte in vier eenvoudige stappen

LCT heeft de U-Store ontwikkeld als nieuwste oplossing voor het geregistreerd verstrekken van kleding (en andere items). Anders dan bestaande kledinguitgiftesystemen betreft dit een open systeem. In deze open ruimte kan de gebruiker zelf de gewenste artikelen uitkiezen. Bij het verlaten van de ruimte wordt geregistreerd welke items voor gebruik worden meegenomen. Zoals de naam al zegt gaat het hier niet om een geautomatiseerd systeem maar om een zelfbedieningswinkel voor uw dienst- of bedrijfskleding.

Als basis wordt er gebruik gemaakt van een terminal waarbij de gebruiker zijn/haar kleding registreert. De terminal is als het ware de zelfscan-kassa van de U-Store. De gebruiker meldt zich aan met een persoonlijke kaart of code en ziet op het scherm direct welk krediet beschikbaar is. In de U-Store ruimte pakt de gebruiker de gewenste artikelen.

Nadat de gekozen artikelen handmatig zijn gescand – het ‘afrekenen’ van de artikelen – is de registratie voltooid. De chips zijn nu gekoppeld aan de gebruiker, en de artikelen kunnen meegenomen worden. De gebruiker heeft zodoende met eenvoudige en snelle handelingen zelf de regie.

Het winkelprincipe geeft de gebruiker vrijheid en verantwoordelijkheid om in de ruimte zelf de gewenste artikelen te pakken. De CHIPTEX U-Store is een kostengunstige oplossing met weinig mechaniek, waar-bij u inzicht krijgt in het gebruik van kleding.

Schaalbare oplossing

De CHIPTEX U-Store is beschikbaar in diverse varianten. Afhankelijk van uw wensen en eisen wordt de beveiliging richting de eindgebruikers aangescherpt. Hoe beter de beveiliging, hoe hoger de investering. De meest eenvoudige variant gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers. In kleine organisaties functioneert dit probleemloos. De meest beveiligde variant van de U-Store maakt gebruik van tourniquet poortjes om gebruikers zich aan de procedures te laten houden. Als u behoefte heeft aan een volledig beveiligde uitgifte van bedrijfskleding, dan heeft LCT binnen de CHIPTEX lijn alternatieve oplossingen voor de CHIPTEX U-Store.

Uitgiftewinkel

Gebruikers betreden de CHIPTEX U-Store door middel van hun ID kaart. In deze ‘winkel’ ligt de kledingvoorraad gesorteerd per artikel en maat in rekken op de gebruikers te wachten. De toegangscontrole met ID kaart zorgt er voor dat alleen geautoriseerd personeel toegang tot de ruimte heeft. Zo heeft u uitsluitend personen in de ruimte die kleding mogen gebruiken.
Toegangscontrole kan middels een deurslot met kaartlezer, of desgewenst met een tourniquet/toegangspoort. Omwille van hygiëne kan ook de optie worden toegevoegd waarbij de toegangsdeur pas wordt geopend als de gebruiker zijn handen heeft gedesinfecteerd. De uitgang is dan een andere deur dan de toegangsdeur.

De gebruiker neemt de gewenste kleding uit de kast, meldt zich bij de U-Store kassa en registreert de gekozen items.

Beveiligingsopties

Als extra beveiliging is vervolgens ook een uitgangscontrole toe te voegen, opdat controle plaatsvindt van meegenomen kleding en dat fouten van de gebruiker geregistreerd worden. De informatie die wordt gegenereerd wordt als management informatie gepresenteerd aan de beheerder. Neemt de gebruiker items waarvoor hij/zij niet is geautoriseerd dan wordt hiervan binnen het systeem melding gemaakt.

Bij de uitgebreide variant wordt gebruik gemaakt van een UHF sluis waarbij gebruikers één voor één door de ‘sluis’ lopen. Middels een tourniquet/poort wordt voorkomen dat meerdere gebruikers tegelijkertijd door de sluis gaan.
De sluisfunctie kan ook nog worden onderverdeeld in een inkomende én uitgaande sluis ofwel door twee separate systemen voor inkomende en uitgaande gebruikers.

Om goed met het kredietensysteem te kunnen werken is er ook een inname station nodig.

Voorraadbeheer

De voorraad kan op twee manieren worden beheerd. Het kan via een import van de schoon registratie van de wasserij of middels een actie van de linnen medewerker met behulp van een handscanner. Het voorraadbeheer gebeurt via normbepaling. Indien er onvoldoende kleding aanwezig is en de norm niet wordt behaald dient actie ondernomen te worden om ervoor te zorgen dat gebruikers niet misgrijpen. De norm wordt gegenereerd aan de hand van de gemiddeld uitgegeven kledingdelen per dag plus een toeslagpercentage.

Vuil voor schoon principe

De gebruiker moet kleding inleveren om zich toegang tot de ruimte te kunnen verschaffen. Een innamestation van LCT is elders in het gebouw geïnstalleerd om de vuil registratie te doen. De vuil registratie is extra waardevol omdat dit een waterdichte controle is. De ingenomen kleding ligt beveiligd opgeslagen in de wascontainers.

CHIPTEX productfamilie

De CHIPTEX U-Store maakt gebruik van CHIPTEX software. Koppeling met alle andere CHIPTEX (kleding-, garderobe- en PBM) oplossingen van LCT wordt daarmee mogelijk gemaakt, waardoor kledingbeheer vanuit één softwarepakket en één database mogelijk is.

IMG_0780c
IMG_0777c
IMG_0784c